menu

Jagode

19 aktivnih članova udruge na oko 18 ha površine ima zasađeno 657,500 sadnica jagoda. Polovicu proizvodnje čine 4 najveća proizvođača udruge:

  • Martina Grubiša (100,000 sadnica),
  • Nikolina Varga (68,000 sadnica),
  • Ivica Bulf (68,000 sadnica),
  • Božidar Hrenković (60,000 sadnica).

Prema starosti nasada: 50% čini 1.godina, 35% 2.godina, 15% 3.godina.

Proizvođači u zaštićenom prostoru (plastenički tuneli) čine oko 65% proizvodnje udruge sa 400,000 sadnica.

Od ukupne proizvodnje 100,000 sadnica je stalnorađajuća jagoda (mjesečarka) namijenjena prozvodnji cijele godine.

Članovi uzgajaju više od 20 sorti jagoda, od čega su najzastupljenije sorte Clery i Jolly.

Naručite

Fotografije

Dokumenti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward